อูฐงับหัวนักท่องเที่ยว

กลายเป็นภาพที่ถูกส่งต่อในโลกออนไลน์อย่างแพร่หลาย สำหรับภาพของวัยรุ่นรายหนึ่งที่พยายามจะ Selfie คู่กับอูฐ คาดว่าเป็นเหตุการที่เกิดขึ้นภายในสวนสัตว์

ภาพในวิดิโอนั้นเห็นว่าขณะที่เธอพยายาม Selfie อยู่นั้นอูฐได้อ้าปากกว้างและพยายามที่จะงับหัวของเธอ

อูฐ  เป็นสัตว์ที่มีความอดทนสูง สามารถอาศัยอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารหรือน้ำเลย 2 สัปดาห์ เพราะมีไขมันสะสมไว้ในหนอกและร่างกายเก็บรักษาน้ำได้เป็นอย่างดี จึงสามารถอยู่ในที่ทุรกันดารเช่นทะเลทรายได้เป็นอย่างดี

  doxzilla  

อูฐกินอาหารประเภทใบไม้ในทะเลทราย ตัวโตเต็มที่มีความสูงถึงบ่าประมาณ 1.85 เมตร และหนอกสูงอีก 75 เซนติเมตร ความสามารถ วิ่งได้เร็ว 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเดินด้วยความเร็วคงที่ประมาณ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

(10795)