อุทยานหิ่งห้อยที่แรกในประเทศจีน

ในช่วงปีที่ผ่านมาประชากรหิ่งห้อยทั่วโลกได้ลดลงไปจำนวนมาก ทาง East Lake Peony Garden ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ได้มีการเพาะพันธุ์หิ่งห้อย และปล่อยเข้าไปในสวนแห่งนี้

 โดยหิ่งห้อยที่นำมาเพาะพันธุ์นั้นเป็นหิ่งห้อยที่ได้มาจากมณฑลเจียงซี ซึ่งในวันเปิดตัวเมื่อปลายเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นมีประชาชนในประเทศจีนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

หิ่งห้อยมีอวัยวะทำแสงอยู่บริเวณส่วนท้องด้านล่าง เพศผู้มีอวัยวะทำแสง 2 ปล้อง เพศเมียมี 1 ปล้อง แต่บางชนิดตัวเต็มวัยเพศเมียมีรูปร่างลักษณะคล้ายหนอน มีอวัยวะทำแสงด้านข้างของลำตัว

  doxzilla  

(1278)