อาหารของโลมา

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเมอร์ด็อก ประเทศออสเตรเลีย ได้เฝ้าดูโลมาและเทคนิคในการล่าเหยื่อของมัน หนึ่งในนั้นคือการล่าหมึก ทีมนักวิจัยเผยว่าพวกมันจะยังไม่กินหมึกที่เคลื่อนไหวได้ปกติ พวกมันจะทำให้หมึกอ่อนแอลงก่อนที่พวกมันจะกิน โดยการโยนขึ้นไปในอากาศและให้หมึกกระทบพื้นน้ำอย่างรุนแรง

  

(330)