อะไรอยู่ด้านในเครื่องบินโบอิง 777 ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกระดาษบ้าง

Luca Iaconi-Stewart นักออกแบบอาชีพผู้ที่สร้างสรรค์เครื่องบินโบอิง 777 จำลองลำนี้ขึ้นมา เขาใช้กระดาษในการสร้าง และค่อยๆ ประกอบจนกลายเป็นเครื่องบินโบอิง 777

โบอิง 777 (Boeing 777) เป็นอากาศยานแบบลำตัวกว้าง ใช้เครื่องยนต์ 2 ตัว มีพิสัยบินระยะไกล ผลิตโดยฝ่ายผลิตเครื่องบินพาณิชย์โบอิง ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องบินเชิงพาณิชย์ลำแรกที่มีการออกแบบและพัฒนาบนคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอน

---

---

โบอิง 777 สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 301 – 368 คน ในการจัดที่นั่งแบบสามชั้นบิน และมีพิสัยบิน 9,650 ถึง 17,450 กิโลเมตร (5,210 ถึง 9,420 ไมล์ทะเล) ซึ่งได้รับการบันทึกว่าเป็นเครื่องบินโดยสารที่มีพิสัยบินไกลที่สุดในโลก (รุ่น 200LR)

(5573)