5 หอนาฬิกาที่สวยที่สุดในโลก

หอนาฬิกาศาลาว่าการเมืองฟิลาเดลเฟีย เป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ทำการของเมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา ตัวหอนาฬิหาสร้างขึ้นในปี 1901 มีความสูง 167 เมตร ได้รับการออกแบบโดย John McArthur, Jr. บนยอดของหอนาฬิกามีประติมากรรมของผู้ก่อตั้งเมืองวิลเลียม เพนส์ (William Penn) อยู่ด้วย 


บิกเบน เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร โดยที่ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย หลายคนเข้าใจว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อหอนาฬิกาประจำรัฐสภาอังกฤษ แต่แท้ที่จริงแล้ว บิ๊กเบนเป็นชื่อเล่นของระฆังใบใหญ่ที่สุด หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไว้บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา  

 

<------------->

<------------->

 

หอนาฬิกาดาราศาสตร์ปราก (Old Town Astronomical Clock) เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์ ตั้งอยู่ที่กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก สร้างขึ้นในปี 1410 มีความสูง 59 เมตร ส่วนประกอบหลักของหอนาฬิกาได้แก่ นาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ่งจะแสดงวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ด้านล่างของนาฬิกาดาราศาสตร์จะมีหน้าปัดแสดงเดือนในปัจจุบัน และด้านบนสุดมีรูปปั้นสาวกของพระเยซู หอนาฬิกาแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองที่ได้รับความนิยมมากในกรุงปราก 


Munich Glockenspiel เป็นหอนาฬิกาตั้งอยู่ในเมืองมิวนิก ทางใต้ของประเทศเยอรมนี สร้างเสร็จในปี 1900 มีความสูง 85 เมตร หอนาฬิกาแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของศาลาว่าการเมืองมิวนิก นาฬิหาจะมีการแจ้งเตือนในเวลา 11:00 ของทุกวัน และจะมีการแสดงจากหอนาฬิกานาน12 นาที


Izmir Clock Tower เป็นหอนาฬิกาประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ในเมืองอิซมีร์ ประเทศตุรกี สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 1901 เพื่อครบรอบการครองราชย์ปีที่ 25 ของสุลต่านอับดุล ฮามิดที่ 2 หอนาฬิกาแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Raymond Charles Père ลักษณะมีความสูง 25 เมตร 

(1374)