หลังคาเขียวบน Chicago City Hall ตึกกลางเมืองใหญ่ในรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

ชิคาโกเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูง ตั้งอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา บริเวณศาลาว่าการนครชิคาโกอย่างอาคาร Chicago City Hall มีความพิเศษไปจากอาคารอื่น ๆ ในเมืองเนื่องจากบริเวณหลังคาของอาคารนั้นกลายเป็นสวนขนาดใหญ่

โดยทางการได้สร้างหลังคาเขียวเสร็จสมบูรณ์ในปี 2000 ปัจจุบันมีพืชที่ปกคุลมอยู่กว่า 20,000 ต้น ทั้งหมด 150 สายพันธุ์ ปลูกในพื้นที่ 1,885 ตารางเมตรที่อยู่บนหลังคา สวนแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย William McDonough

จากการศึกษาของนักวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าหลังคาเขียวสามารถลดการสูญเสียความร้อนและการสิ้นเปลืองพลังงานได้มาก

  doxzilla  

(201)