หนึ่งในสุดยอดนักเต้นแห่งอาณาจักรสัตว์ (2)

สำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์ที่สามารถเต้น หรือแสดงท่าทางต่าง ๆ ได้ สัตว์สายพันธุ์อื่นก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่พวกมันมีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ความงดงามในการเต้นของพวกมันโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงการเกี้ยวพาราสี

Greater sage-grouse เป็นสัตว์ในวงศ์ไก่ฟ้าและนกกระทา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา และบางส่วนของแคนาดา ตัวผู้จะมีลักษณะที่โดดเด่นบริเวณหน้าอกจะมีขนฟู เมื่อถึงฤดูกาลผสมพันธุ์ตัวผู้จะเต้นรำเพื่อดึงดูดตัวเมีย โดยไก่ตัวเมียใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเลือกคู่ครองที่ดีที่สุด และในช่วงผสมพันธุ์นั้นไก่ตัวผู้อาจต้องสูญเสียน้ำหนักถึง 1 ใน 4 ในการเต้นรำเพื่อให้ตัวเมียพอใจ

ลึกลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงที่วาฬหลังค่อมเกี้ยวพาราสีนั้น วาฬตัวผู้จะส่งเสียงร้องที่ดังสนั่นเพื่อให้ตัวเมียได้ยิน ซึ่งเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ และเมื่อตัวเมียเดินทางมาหา วาฬตัวผู้ก็จะว่ายน้ำไปมาอย่างช้า ๆ พร้อมกับอวดโฉมเสียงอันไพเราะของมัน

  doxzilla  

Peacock spider มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Maratus volans เป็นแมงมุมกระโดดสายพันธุ์หนึ่งที่กระจายพันธุ์อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ตัวโตเต็มที่มีขนาดความยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร ในตัวผู้จะมีสีสันสวยงาม ส่วนตัวเมียนั้นจะมีสีน้ำตาล เมื่อถึงเวลาเกี้ยวพาราสีตัวผู้จะขยับแพนหลัง คล้ายนกยูงรำแพน พร้อมเต้นรำให้เข้าจังหวะไปมา เพื่อให้ตัวเมียพอใจ

Spanish dancer มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hexabranchus sanguineus เป็นสายพันธุ์ทากทะเลที่กระจายพันธุ์ในแถบอินโด แปซิฟิก และทะเลแดง ลักษณะตัวโตเต็มที่มีความยาว 40 เซนติเมตร สีบนตัวส่วนใหญ่จะเป็นสีแดง เมื่อว่ายน้ำอยู่นั้นพวกมันจะเคลื่อนตัวคล้ายกับการเต้นรำสไตล์ฟลาเมงโก ของสเปน จึงกลายเป็นที่มาของชื่อ

(168)