สิ่งที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ frost flower

frost flower หรือ hair ice เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ในยามเช้าของฤดูใบไม้ร่วงหรือต้นฤดูหนาว ในแถบพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นทั่วโลก

 

ก่อนหน้านี้เชื่อว่ามันเกิดขึ้นมาได้จากการดูดน้ำของต้นไม้ที่มีรอยแตก ในระหว่างส่งน้ำขึ้นมาตามกิ่งก้านต่างๆ น้ำก็ซึมออกจากรอยแตก เมื่อเจอกับความเย็นก็จะกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็ก และค่อยๆก่อตัวกันจนเกิดรูปร่างที่สวยงามขั้น

  


ล่าสุดงานวิจัยโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ในประเทศเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกตีพิมพ์ใน Biogeosciences เมื่อ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เผยว่า สิ่งทีอยู่เบื้อหลังความสวยงามนั้นคือเชื้อราที่มีชื่อว่า Exidiopsis effusa

Photo:Wikimedia Commons

(1150)