สิงโตทะเลขนาดใหญ่ออกมาเที่ยวในพื้นที่บ้านคน

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีสิงโตทะเลเพศผู้ขนาดใหญ่ออกมาเดินในพื้นที่ชุมชนในรัฐแทสเมเนีย ประเทศออสเตรเลีย สิงโตทะเลตัวนี้เดินไปมาพร้อมทั้งปีนขึ้นไปบนรถยนต์ของประชาชน จนทำให้รถบุบไปเนื่องจากมันมีน้ำหนักตัวที่มาก จากนั้นเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดูแลสัตว์มารับตัวมันไป

สิงโตทะเล มีลักษณะแตกต่างจากแมวน้ำ คือ มีใบหูขนาดเล็กที่ข้างหัวทั้งสองข้าง สามารถใช้ครีบทั้งสี่ข้างนั้นคืบคลานไปมาบนบกได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนเดิน ต่างจากแมวน้ำที่ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เมื่ออยู่บนบกครีบของแมวน้ำใช้ได้เพียงแค่คืบคลานหรือกระเถิบตัวเพื่อให้เคลื่อนที่เท่านั้น

สิงโตทะเลโดยทั่วไปมีอายุโดยเฉลี่ย 20–30 ปี อาหารหลัก คือ ปลาและปลาหมึก มีลักษณะและขนาดแตกต่างกันไปตามชนิดในแต่ละภูมิภาค โดยชนิดที่ใหญ่ที่สุด คือ สิงโตทะเลสเตลลาร์ (Eumetopias jubatus) ที่ตัวผู้อาจยาวได้ถึง 3 เมตร น้ำหนักประมาณ 1,000 กิโลกรัม

  

(466)