แทสเมเนียนเดวิล สัตว์ที่ได้ชื่อว่าเหม็นที่สุดในโลก

ตามปกติแทสเมเนียนเดวิล ไม่มีกลิ่นเหม็น แต่เมื่อเครียด แทสเมเนียนเดวิล จะปลดปล่อยกลิ่นรุนแรงที่ทำให้มนุษย์รู้สึกวิงเวียนได้ กลิ่นของสัตว์ชนิดนี้เหม็นเสียจนทำให้จมูกคุณแทบหลุดเลยทีเดียว

แทสเมเนียนเดวิล เป็นสัตว์กระเป๋าหน้าท้อง ซึ่งหมายถึงพวกมันเลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้องในช่วง 4 เดือนแรกของชีวิต มันตัวไม่ใหญ่กว่าสุนัขตัวเล็ก แทสเมเนียน เดวิลมีเสียงแหลมสูง แถมยังโหดมีฟันซี่ใหญ่ เป็นนักกินซาก และออกหากินทุกอย่างที่หาได้ ไม่ว่าจะเป็นหรือตาย

ปัจจุบันมีถิ่นฐานเฉพาะในรัฐแทสเมเนียของออสเตรเลีย โดยได้รับสถานะเป็นสัตว์คุ้มครองมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1941 สันนิษฐานว่าแทสเมเนียเดวิลได้สูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียไปเมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว

---

---

 

(2746)