สะพานบรูคลิน

สะพานบรูคลิน ( Brooklyn Bridge) สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1883 และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 24 พฤษภาคม 1883 เคยเป็นสะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ได้รับการออกแบบโดย John Augustus Roebling

 

มีความยาว 1825 เมตร ความกว้าง 25.9 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์กซิตี แมนฮัตตัน และบรูคลิน เบอโรที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของนิวยอร์กซิตี ด้วยจำนวนผู้อยู่อาศัย 2.5 ล้านคน

  

สะพานบรูคลิน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ในปี 1964

Photo:Wikimedia Commons

(323)