สะพานกระจกสูงจากพื้นดินเท่าตึก 66 ชั้น ในประเทศจีน

สะพานกระจกที่สูงที่สุดในโลกเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมแล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1980 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บนภูเขาปาไถ ในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน

ลักษณะของสะพานมีความยาว 198 เมตร มีความกว้าง  2.5 เมตร อยู่สูงจากพื้นดิน 186 เมตร  หรือราวเท่ากับตึก 66 ชั้น

ตัวสะพานถูกสร้างขึ้นเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเฉิงโข่ว นครฉงชิ่ง กับเมืองว่านหยวน มณฑลเสฉวน ใช้งบประมาณในการสร้างราว 10 ล้านหยวน หรือราว  1.6 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้ขึ้นมายืนบนสะพานได้คราวละ 80 คน

  

ที่มา : chinaplus [Photo: IC]

(377)