สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศแรกออกกฎหมายห้ามปรุงล็อบสเตอร์หากพวกมันยังมีชีวิตอยู่

ทางการของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามต้มกุ้งล็อบสเตอร์รวมถึงสัตว์น้ำตระกูลกั้ง-ปูทั้งเป็น โดยกฎหมายจะเริ่มใช้ในต้นเดือนมีนา คม 2561 ที่จะถึงนี้ ทำให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นแรกของโลกที่กฎหมายที่เข้มงวดในการปรุงล็อบสเตอร์

โดยก่อนหน้านี้ นักสิทธิสัตว์ได้เรียกร้องให้ยุติการปรุงอาหารด้วยการต้มล็อบสเตอร์ทั้งเป็น โดยเผยว่า พวกมันมีระบบประสาทที่สลับซับซ้อนและอาจรู้สึกเจ็บปวดเมื่อถูกโยนลงไปในหม้อที่มีน้ำเดือด ซึ่งการ โยนสัตว์เหล่าลงไปในหม้อที่มีน้ำเดือดนั้นเป็นการปรุงอาหารแบบดังเดิม

หากจำนำสัตว์เหล่านี้มาปรุงเป็นอาหารจะต้องผ่านกระบวนการทำให้พวกมันสลบเสียก่อน เช่นการช็อตด้วยไฟฟ้า

  

ล็อบสเตอร์ยังถือว่าได้ว่าเป็นครัสเตเชียนที่มีอายุยืนยาวที่สุดด้วย มีอายุขัยโดยเฉลี่ย 100 ปี

(3501)