สนามบินบอราบอรา หนึ่งในสนามบินที่สามารถเห็นทิวทัศน์ได้งดงามที่สุดในโลก

สนามบินบอราบอรา Bora Bora Airport ตั้งอยู่บนเกาะบอราบอรา เกาะแห่งหนึ่งของหมู่เกาะโซไซเอตี ในเฟรนช์โปลินีเซีย ดินแดนโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศสในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้

สนามบินแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้โดยสารที่เดินทางไปมายังสนามบินแห่งนี้จะได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามของเกาะใหญ่ก็น้อยจำนวนมากของหมู่เกาะโซไซเอตี

--- ---

ลักษณะของเกาะปกคลุมไปด้วยป่าเขตร้อน มีซากภูเขาไฟหลายลูก พื้นทะเลนิ่งเพราะมีเทือกปะการังล้อมรอบเกาะ และมีหาดทรายที่สวยงาม

(1031)