วิหารริมหน้าผาในประเทศอิตาลี

วิหารแห่งนี้มีชื่อว่า Santuario Madonna della Corona ตั้งอยู่ในแคว้นเวเนโต้ ประเทศอิตาลี เป็นวิหารของโรมันคาทอลิกที่ถูกสร้างขึ้นบริเวณหน้าผาที่ระดับความสูงประมาณ 1,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

 

ภายในวิหารมีประติมากรรมจำนวนมากที่ถูกสร้างขึ้นจากหินอ่อนสีขาว สำหรับผู้ที่ต้องการขึ้นไปแสวงบุญนั้นต้องเดินขึ้นบันไดราว 1,540 ขั้น โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาเดินทางขึ้นไปราว 2 ชั่วโมง

  

(415)