วิดีโอ หนอนหัวขวาน สิ่งมีชีวิตที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

หนอนหัวขวาน หรือหนอนหัวค้อน (Bipalium) เป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มหนอนตัวแบน กลุ่มเดียวกับพยาธิใบไม้ตับ แต่ไม่มีพิษหรืออันตรายใด ๆ พบได้ตามเขตร้อนชื้นตามป่าและสวน

ลักษณะลำตัวไม่แบ่งเป็นปล้อง คล้ายพวกพยาธิใบไม้ ส่วนใหญ่อยู่อาศัยอย่างอิสระ โดยทั่วไปแล้วตัวของมันจะมีความยาวประมาณ 5-20 เซนติเมตร

ปัจจุบันถือเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตรุกรายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สหรัฐอเมริกา และในหลายพื้นที่ของยุโรป

หนอนหัวขวานบางสายพันธุ์จะกินพืชเป็นอาหาร แต่บางสายพันธุ์จะกินสัตว์เป็นอาหารโดยจะกินสัตว์จำนวนไส้เดือน รวมไปถึงหอย พวกมันจะหลั่งสารเคมีที่มีลักษณะเหนียวๆ ขึ้นมาเพื่อไม่ให้เหยื่อหลุดออกไป จากนั้นก็เริ่มรัดเหยื่่อ และค่อยๆ กิน

  doxzilla  

 

ลวดลายและสายพันธุ์ของหนอนหัวขวาน

(7244)