วิดีโอ – หนอนที่ขยับหนวดไปมาตามเสียงรอบข้าง

นักกีฏวิทยาได้เดินทางไปสำรวจสิ่งมีชีวิตในป่าดิบชื้นแอมะซอน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเปรู พวกเขาได้พบกับหนอนที่แปลกประหลาดตัวนี้

มันมีอวัยวะที่คล้ายกับหนวดอยู่บริเวณท้องของมัน และเมื่อมีเสียงดังรอบข้างหนวดนี้จะกางออกมา และเมื่อเสียงเงียบหนวดก็หดเข้าอีกครั้ง

นักกีฏวิทยาเชื่อว่าพฤติกรรมแปลกนี้เป็นกลไกการป้องกันตัวของมัน สำหรับเจ้าหนอนตัวนี้คาดว่าเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนที่อยู่ในสกุล Nematocampa

  

มีวงชีวิตเริ่มแรกตั้งแต่ระยะไข่ ระยะหนอน ระยะดักแด้ ตราบจนระยะการเปลี่ยนสัณฐานเข้าสู่ระยะการโตเต็มวัยที่มีปีกหลากสีต้องตาผู้คน

 

(617)