วิดีโอ…นี่คือม้าที่ขี้เกียจ หรือ แสนฉลาด

กลายเป็นภาพที่ถูกส่งต่อในโลกออนไลน์อย่างแพร่หลายสำหรับภาพของม้าที่ล้มตัวลงนอนเพื่อกินหญ้าที่อยู่นอกรั้วของมัน โดย เป็นภาพที่ได้รับการเผยแพร่โดย Opagon Farm ฟาร์มที่ตั้งอยู่ใน Edgerton  รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

ม้ามีวิวัฒนาการมากว่า 45 ถึง 55 ล้านปีจากสิ่งมีชีวิตหลายกีบเท้าขนาดเล็กสู่สัตว์กีบคี่ขนาดใหญ่ในปัจจุบัน มนุษย์เริ่มนำม้ามาเลี้ยงเมื่อราว 4,000 ปีก่อนคริสตกาล และเชื่อว่าการเลี้ยงแพร่หลายเมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล

---

---

กายวิภาคของม้าช่วยให้ม้าใช้ความเร็วในการหนีนักล่า และม้ายังพัฒนาความสมดุลได้อย่างยอดเยี่ยมและสัญชาตญาณสู้หรือถอยที่แข็งแกร่ง  ม้าสามารถยืนหลับหรือล้มตัวลงนอนหลับก็ได้

(638)