วิดีโอ ขั้นตอนการสร้างกระท่อมเล็กๆ กลางป่าในประเทศแคนาดา

My Self Reliance ได้เผยแพร่ภาพวิดิโอแบบ Timelapse ของขั้นตอนการสร้างกระท่อมหลังเล็กท่ามกลางป่าในประเทศแคนาดา เป็นการนำไม้ซุงจำนวนมากมาวางเรียงต่อกันอย่างง่าย รวมไปถึงหลังคาที่มีการนำแผ่นไม้มาวางเรียงต่อกันเช่นกัน จนได้กระท่อมหลังเล็กๆ ขึ้น

  

ปัจจุบันกระท่อมมีหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน รวมไปถึงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักรองรับนักท่องเที่ยวตามรีสอร์ทต่าง ๆ

 

(3199)