วัยรุ่นออกแบบหมวกให้กับคางคก

ย้อนเมื่อช่วงฤดูร้อน Chris Newsome ได้พบว่ามีคางคกตัวหนึ่งมาส่งเสียงร้องอยู่บริเวณระเบียงห้องของเขา ในตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมาก แต่ปรากฏว่าเจ้าคางคกตัวนี้มาส่งเสียงร้องอยู่ที่เดิมเป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายคืน

 

---

---

หลังจากนั้นมันก็ได้กลายมาเป็นเพื่อนเล่นของเขา เขาเริ่มทำหมวกรูปแบบต่างๆ ให้มัน เมื่อมันมาเขาก็จะสวมหมวกให้มันและถ่ายภาพน่ารักๆ เก็บไว้

(252)