ลูกเต่ายักษ์อัลดาบร้า เมื่อเทียบกับแม่ของมัน

ลูกเต่ายักษ์อัลดาบร้าตัวนี้มีชื่อว่า Ralph ได้รับการบันทึกโดย Ryan Daly ในพื้นที่ D’Arros Island เกาะนอกชายฝั่งประเทศเซเชลส์

เต่ายักษ์อัลดาบร้า (Aldabra giant tortoise ) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aldabrachelys gigantea เป็นหนึ่งในสายพันธุ์เต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ลักษณะกระดองของมันจะเป็นทรงโดมมีความยาวประมาณ 105 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยเต่ายักษ์อัลดาบร้าจะมีน้ำหนักประมาณ 120 กิโลกรัม มันจะกินหญ้า และลำต้นของพืชบางชนิดเป็นอาหาร ตามสวนสัตว์ต่างๆมีการให้ผลไม้บางชนิดอย่างเช่น แอปเปิ้ล และกล้วย เป็นอาหาร

 

<------------->

 

 

<------------->

 

(7900)