ลูกม้าแฝดหายากในประเทศอังกฤษ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Emma แม่ม้าได้ให้กำเนิดลูกม้าแฝดออกมา ถือเป็นการให้กำเนิดลูกม้าที่พบได้ยาก มีโอกาสเกิดแต่ 1 ใน 10,000 ลูกม้าทั้งสองเกิดมามีสุขภาพแข็งแรงไม่มีภาวะแทรกซ้อน และทั่วไปหากม้าตั้งท้องลูกแฝดนั้น ส่วนใหญ่แล้วลูกแฝดนั้นจะไม่ค่อยมีชีวิตรอด ม้าตัวเมียจะอุ้มท้องประมาณ 11 เดือน ลูกม้าจะยืนและวิ่งได้ในเวลาไม่นานหลังกำเนิด จะโตเต็มที่เมื่ออายุ 5 ปี และมีช่วงอายุประมาณ 25 ถึง 30 ปี

  

(313)