ลูกปลา Angulas กำลังถูกคุกคาม เนื่องจากราคาสูงถึงกิโลกรัมละเกือบ 50,000 บาท

ตอนนี้ลูกปลา Angulas จำนวนมากกำลังถูกคุกคามอย่างหนัก ผู้ที่ทำการประมงผิดกฎหมาย จะจับพวกมันไปขาย ในปัจจุบันถือเป็นความต้องการของตลาดมืดเป็นอย่างมาก ลูกปลาไหลเหล่านี้มักถูกเรียกว่าปลาไหลแก้ว เนื่องจากตัวของพวกมันโปร่งใสเหมือนแก้ว

แม่พันธุ์ของปลา Angulas จะว่ายน้ำไปวางไข่ในทะเลลึก โดยจะใช้เวลานานถึง 1-2 เดือน ลูกปลาเมื่อฟักเป็นตัวอ่อน จะมีลักษณะใส โปร่งแสง เมื่อปลาวางไข่แล้วจะตาย

ตัวอ่อนใช้เวลาถึง 2 ปี ในการเดินทางถึงมหาสมุทรแอตแลนติกตอนกลาง จนกระทั่งถึงปลายปีที่ 3 จึงถึงชายฝั่งแม่น้ำในทวีปยุโรป โดยจะใช้เวลา 8-15 ปี ในการเจริญเติบโต จนเป็นตัวเต็มวัย ก่อนที่จะหวนกลับไปวางไข่ในทะเลตามวงจรชีวิต

ทั้งนี้มีจำนวนประชากรปลาปลา Angulas ลดลงกว่าร้อยละ 95 ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา คาดว่าเกิดจากการจับในปริมาณที่มากเกิน รวมถึงมลภาวะน้ำเป็นพิษจากการปล่อยสารเคมีลงในแม่น้ำและการติดเชื้อร้ายแรง

---

---

ที่มา thespruce

(10175)