ลูกฉลามวาฬถูกปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ

ลูกฉลามวาฬตัวนี้ถูกพบใกล้ชายฝั่งในเมือง Sutrapada ประเทศอินเดีย ชาวประมงท้องถิ่นที่พบได้นำตัวไปให้กับเจ้าของหน้าที่ Wildlife Trust of India (WTI) จากนั้นพวกเขาได้พาตัวมันไปปล่อยในท้องทะเล

ปลาฉลามวาฬ นับเป็นหนึ่งในชนิดของปลาฉลามที่ใกล้สูญพันธุ์แล้วของโลก เนื่องจากถูกจับทำเป็นหูฉลาม น้อยครั้งที่จะพบลูกปลาขนาดเล็ก ปกติเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำลึก และจะขึ้นมากินแพลงก์ตอนในเวลากลางคืนบริเวณผิวน้ำ โดยใช้การดูดน้ำเข้าปากแล้วผ่านช่องกรอง

ลักษณะของปลาฉลามวาฬที่แตกต่างจากปลาฉลามส่วนใหญ่ คือ หัวที่ใหญ่โตมากเมื่อเทียบกับขนาดลำตัว และปากที่อยู่ด้านหน้าแทนที่จะอยู่ด้านล่าง ฉลามวาฬ เกือบทั้งหมดที่พบมีขนาดใหญ่กว่า 3.5 เมตร ใช้เหงือกในการหายใจ

---

---

 

 

(1410)