ลิงที่เกิดมาจากการโคลนนิ่ง โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวจีน

Zhong Zhong  และ Hua Hua เป็นลิงที่ได้รับการโคลนนิ่งโดย Qiang Sun พร้อมทีมนักวิทยาศาตร์จาก the Chinese Academy of Sciences Institute of Neuroscience in Shanghai ประเทศจีน  ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการโคลนนิ่งลิงขึ้นมา

การโคลนนิ่งลิงทั้ง 2 ตัวในครั้งนี้จะเปิดทางไปสู่การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ในอนาคต  เพื่อนำมาใช้ศึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และวิธีการรักษา เนื่องจากลิงมีลักษณะทางชีวภาพใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆ

อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์จากกลายสถาบันออกมาเป็นห่วงในเรื่องจริยธรรมทางด้านวิทยาศาสตร์  แม้ว่าการโคลนนิ่งในครั้งนี้จะเป็นส่วนช่วยในการรักษามนุษย์ได้

ทางชีววิทยา การโคลน หมายถึง การสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ ซึ่งมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนสิ่งมีชีวิตต้นแบบทุกประการ วิธีการโคลนวิธีหนึ่งคือนำนิวเคลียสของเซลล์ร่างกายใส่เข้าไปในเซลล์ไข่ ที่ถูกดูดเอานิวเคลียสออกไปก่อนแล้ว ด้วยกระบวนการนี้เซลล์ไข่ที่มีนิวเคลียสของเซลล์ร่างกายจะพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่โดยใช้ข้อมูลของสารพันธุกรรมจากนิวเคลียสของเซลล์ร่างกาย สิ่งมีชีวิต ตัวใหม่จึงมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบ

---

---

(3875)