ลาช่วยให้แพะสมหวังในการกินใบไม้

ภาพแสนน่ารักนี้เกิดขึ้นภายในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ Camp Verde รัฐแอริโซนา ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา เป็นภาพของลาที่ยอมยืนนิ่ง ๆ อยู่เป็นเวลานานเพื่อให้เจ้า Clyde ซึ่งเป็นแพะได้ยืนค้ำยัน และได้กินใบไม้อย่างง่ายดาย

แพะเป็นสัตว์ที่ชื่นชอบกินใบไม้ ไม้พุ่ม และหญ้า จากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ในปี 2011 พบว่าทั่วโลกมีแพะที่ถูกเลี้ยงอยู่กว่า 924 ล้านตัว

ลา เป็นสัตว์สี่เท้าชนิดที่มีกีบเท้าเดียวชนิดหนึ่ง พวกมันถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เมื่อประมาณ 3000 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือ 4000 ปีก่อนคริสต์ศักราชในอียิปต์หรือเมโสโปเตเมีย ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่มีการนำม้ามาใช้งาน

---

---

 

(1419)