ยูคาลิปตัสสีรุ้ง

ยูคาลิปตัสสีรุ้ง (Rainbow Eucalyptus) มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “มินดาเนากัม” คือ ต้นยูคาลิปตัสสีรุ้งที่พบได้ใน เกาะนิวกินี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศออสเตรเลีย เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก,  พื้นที่เกาะนิวบริเทน, รวมไปถึงพื้นที่เกาะเซรัม เกาะซูลาเวซี เกาะในประเทศอินโดนีเซีย และ เกาะมินดาเนาเกาะในประเทศฟิลิปปินส์

ยูคาลิปตัสสีรุ้ง เป็นพืชขนาดใหญ่ที่มีความสูงมากกว่า 70 เมตร

เดิมทีต้นยูคาลิปตัสสีรุ้งแรกเริ่มจะมีลำต้นสีเขียว และเนื่องจากต้นยูคาลิปตัสสีรุ้งมีเปลือกหลายชั้นและหลากสี โดยเรียงสีจาก สีเขียว  สีน้ำเงิน  สีส้ม  สีม่วง สีม่วงเข้มแกมน้ำตาล ตามลำดับ และเมื่อเปลือกนอกเริ่มถลอกสีที่อยู่ตามชั้นต่างๆ ก็จะเผยออกมาจนก่อให้เกิดต้นยูคาลิปตัสสีรุ้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในที่สุด

  

(1152)