ยูคาลิปตัสสีรุ้ง หาชมได้ในประเทศไทย

ยูคาลิปตัสสีรุ้ง (Rainbow Eucalyptus) มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “มินดาเนากัม” คือ ต้นยูคาลิปตัสสีรุ้งที่พบได้ใน เกาะนิวกินี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศออสเตรเลีย เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก,  พื้นที่เกาะนิวบริเทน, รวมไปถึงพื้นที่เกาะเซรัม เกาะซูลาเวซี เกาะในประเทศอินโดนีเซีย และ เกาะมินดาเนาเกาะในประเทศฟิลิปปินส์

 

<------------->

<------------->

 

สำหรับยูคาลิปตัสสีรุ้งในภาพนี้ เป็นยูคาลิปตัสสีรุ้งภายในอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) ซึ่งเป็นอุทยานศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาที่รื่นรมย์ด้วยหมู่ไม้นานาพันธ์บนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ ในอำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย

เดิมทีต้นยูคาลิปตัสสีรุ้งแรกเริ่มจะมีลำต้นสีเขียว และเนื่องจากต้นยูคาลิปตัสสีรุ้งมีเปลือกหลายชั้นและหลากสี โดยเรียงสีจาก สีเขียว  สีน้ำเงิน  สีส้ม  สีม่วง สีม่วงเข้มแกมน้ำตาล ตามลำดับ และเมื่อเปลือกนอกเริ่มถลอกสีที่อยู่ต

(4988)