ภูเขาเกลือ ในประเทศเยอรมนี

ภูเขาสีขาวขนาดใหญ่นี้เกิดเป็นที่เก็บเกลือจำนวนมหาศาล มันตั้งอยู่ในรัฐเฮสเซิน ประเทศเยอรมนี โดยมีความสูงประมาณ 200 เมตร เมื่อวันที่มกราคม 2014 ที่ผ่านมามีเกลืออยู่ราว 188 ล้านตัน ในแต่ละปีเกลือถูกนำมาเก็บไว้ยังภูเขาแห่งนี้มากถึง 6.4 ล้านตัน

 

นอกจากจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแล้ว ยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองอีกด้วย แต่ชาวเผยว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมในเมือง ส่งผลต่อพันธุ์ไม้ รวมไปถึงงานด้านเกษตร

 

<------------->

<------------->

 

(555)