ภาวะโลกร้อนทำให้ทะเลทรายสะฮาราขยายตัวเพิ่มขึ้น

ทีมนักวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย Sumant Nigam ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน  Atmospheric and Oceanic Science  แห่ง University of Maryland ได้พบว่าทะเลทรายสะฮารา ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ขยายตัวมากกว่าร้อยละ 10 ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา

การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ทะเลทรายนี้เป็นผลมาจากปริมาณน้ำฝนที่ลดน้อยลงทำให้หลายพื้นที่โดยรอบทะเลทรายสะฮาราเกิดความแห้งแล้งมากยิ่งขึ้น

  doxzilla  

ทะเลทรายสะฮารา  เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นบริเวณแห้งแล้งใหญ่สุดเป็นอันดับสามรองจากทวีปแอนตาร์กติกาและอาร์กติก มีเนื้อที่มากกว่า 9,000,000 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตของทะเลทรายสะฮารา ด้านทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศเหนือคือเทือกเขาแอตลาสและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันออกจรดทะเลแดงและประเทศอียิปต์ ทิศใต้จรดประเทศซูดานและหุบเขาของแม่น้ำไนเจอร์

ที่มา independent

(1324)