พืชที่คอยกินสัตว์ที่หลงเข้ามา

ในบางครั้งหม้อข้าวหม้อแกงลิงอาจเป็นสถานที่ที่สัตว์คิดว่าปลอดภัย เป็นสถานที่ที่สัตว์สามารถมาหลบภัยได้ แต่แท้จริงแล้วมันคือกับดักที่จะคร่าชีวิตของพวกมัน หม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นไม้เลื้อย มีระบบรากที่ตื้นและสั้น สามารถสูงได้หลายเมตร

หลายครั้งเหยื่อมักจะหลงเข้ามาด้วยกลิ่นที่หอม แต่เมื่อพวกแมลงเข้ามายังปล่องของหม้อข้าวหม้อแกงลิง พวกมันจะจมลงไปในน้ำที่มีลักษณะคล้ายน้ำเชื่อมซึ่งเป็นกับดักตัวสำคัญที่จะทำให้เหยื่อเสียชีวิต และใช้ย่อย จากนั้นมันก็ดูดซับสารอาหารที่อยู่ในน้ำเหล่านั้น

  


โดยปกติหม้อข้าวหม้อแกงลิงจะสร้างหม้อขึ้นมา 2 ชนิด คือหม้อล่าง เป็นหม้อที่อยู่แถวๆโคนต้นมีขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม อีกชนิดคือหม้อบนที่มีขนาดเล็ก หม้อล่างทำหน้าที่ล่อเหยื่อและดูดซึมสารอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต ส่วนหม้อบน เมื่อต้นโตขึ้น สูงขึ้น หม้อบนจะลดบทบาทการหาเหยื่อ แต่เพิ่มบทบาทการจับยึด

โดยในหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่มีขนาดใหญ่บางสายพันธุ์สามารถกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเช่น หนู หรืออาจจะกินสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กได้

(1058)