พิพิธภัณฑ์ก้อนหินใบหน้าคล้ายมนุษย์ในประเทศญี่ปุ่น

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองชิชิบุ เป็นเมืองในจังหวัดไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงก้อนหินที่มีลักษณะคล้ายกับใบหน้าในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายกับ เอลวิสเพรสลีย์ รวมไปถึงก้อนหินที่มีใบหน้าคล้ายกับโจรสลัดตาเดียว ปัจจุบันมันก้อนหินจัดแสดงอยู่กว่า 1,700 ก้อน

---

---

หิน เป็นของแข็งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารผสมที่เกิดจากการเกาะตัวกันแน่นของแร่ตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป หรือ เป็นสารผสมของแร่กับแก้วภูเขาไฟ หรือ แร่กับซากดึกดำบรรพ์ หรือของแข็งอื่น ๆ หินมีหลายลักษณะ รูปร่างที่แตกต่างกันออกไป มีสีสันที่ต่างกันออกไป ตามถิ่นที่อยู่

ที่มา spoon-tamago.com

(2089)