พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา 4 พระองค์ ร่วมงานมงคลสมรสแม่หญิงการะเกดและออกพระศรีวิสารสุนทร

“รอมแพง” ทวีตว่าในละครบุพเพสันนิวาส ฉากงานมงคลสมรสแม่หญิงการะเกดและออกพระศรีวิสารสุนทรน่าจะมีอนาคตพระมหากษัตริย์ในอนาคตแห่งกรุงศรีอยุธยา 4 พระองค์มาร่วมงาน คือ สมเด็จพระเพทราชาและสมเด็จพระเจ้าเสือ ทั้งนี้ “รอมแพง” ยังคาดว่าเด็กน้อยสองคนที่นั่งตักหลวงสรศักดิ์และหลวงเรืองก็คือสมเด็จพระเจ้าท้ายสระและสมเด็จพระบรมโกศ ลูกๆ ของหลวงสรศักดิ์ (พระเจ้าเสือ)

สมเด็จพระมหาบุรุษ หรือ สมเด็จพระเพทราชา เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 28 ของอาณาจักรอยุธยา และเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์บ้านพลูหลวง ทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2231-2246

---

---

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือคำให้การชาวกรุงเก่าว่า สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี หรือ สมเด็จพระเจ้าเสือ เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 29 แห่งอาณาจักรอยุธยา และเป็นพระองค์ที่สองแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรอยุธยา ทรงครองราชย์ พ.ศ. 2246 — พ.ศ. 2251

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 หรือ สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ หรือ พระเจ้าท้ายสระ หรือ พระเจ้าภูมินทราชา หรือ พระเจ้าบรรยงก์รัตนาสน์ เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 30 แห่งอาณาจักรอยุธยา ทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2251 – พ.ศ. 2275

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ หรือ พระมหาธรรมราชา เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 31 แห่งอาณาจักรอยุธยา และเป็นพระองค์ที่ 4 ในราชวงศ์บ้านพลูหลวง ทรงครองราชย์ระหว่างพ.ศ. 2275-2301

ภาพ : Youtube/Ch3Thailand

(53101)