ปาตาโกเนีย ดินแดนดุจเทพนิยาย

ปาตาโกเนีย (Patagonia) เป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ปลายใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศอาร์เจนตินาและชิลี ประกอบด้วยบริเวณทางใต้ของเทือกเขาแอนดีส ไปถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ จนถึงมหาสมุทรแปซิฟิก

 

ปาตาโกเนียถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางมาชมความงดงามของทัศนียภาพ ไม่ว่าจะเป็นธารน้ำแข็ง ภูเขา ทะเลสาบ ทะเล มีสัตว์ป่ามากมายอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้

โดยเฉพาะ Fitz Roy ถือเป็นภูเขาที่งดงามากที่สุดในโลกลูกหนึ่ง มีขนาดความสูงกว่า 3,405 เมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอนดีสที่เกิดจากแนวรอยปะทะกันของแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น โดยแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้กดทับแผ่นเปลือกโลกนาซกา

  

แต่ปัจจุบันหลายธารน้ำแข็งในปาตาโกเนียเริ่มมีการละลายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยน แม้ว่าพื้นที่ปาตาโกเนียจะไม่หายไป แต่สภาพแวดล้อมของปาตาโกเนียอาจถูกเปลี่ยนแปลงไป ทัศนียภาพอันงดงามของปาตาโกเนียอาจจะไม่เหมือนเดิม

(6984)