ปลาไหลหนีออกจากตู้ตัวเองไปยังตู้กุ้งที่อยู่ตู้ข้าง ๆ

ภาพนี้ได้รับการบักทึกภายในภายในซูเปอร์มาร์เก็ต ในเมืองแห่งหนึ่งทางตะวันออกของประเทศสิงคโปร์ โดยลูกค้าที่เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตพบว่าปลาไหลตัวหนึ่งที่ถูกขังไว้ในตู้ได้ข้ามไปยังตู้ที่ขังกุ้งไว้ซึ่งอยู่ถัดไป ก่อนที่มันจะกลับมายังตู้ของมันอีกครั้ง จากภาพแสดงให้เห็นว่ากุ้งจำนวนมากพยายามที่จะหนีให้ห่างปลาไหลขนาดใหญ่ตัวนี้

มีรูปร่างยาวคล้ายงู ลำตัวลื่นมาก มีเมือกอยู่ตลอดทั้งตัว มีเกล็ดขนาดเล็กฝังอยู่ใต้ผิวหนัง มีลักษณะสำคัญ คือ ฟันมีขนาดเล็ก ขากรรไกรล่างและที่กระดูกเพดานปากชิ้นข้างติดกันเป็นแผ่น ๆ ช่องเหงือกอยู่ใต้หัว หนังริมกระดูกแก้มทั้งสองข้างติดต่อรวมกัน และตรงกลางเป็นเอ็นที่ยึดติดกับเอ็นคาง ไม่มีครีบอกและครีบท้อง ตามีขนาดเล็ก

 

<------------->

<------------->

 

เป็นปลากินเนื้อและซากสัตว์ต่าง ๆ เป็นอาหาร ขนาดเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 30–60 เซนติเมตร

 

 

(10605)