ปลาที่พยายามกินนกที่อยู่บนผิวน้ำ

BBC เผยภาพตัวอย่างของสารคดีชุด Blue Planet II เป็นเหตุการณ์ที่ถ่ายทำในพื้นที่นอกชายฝั่งประเทศเซเชลส์ โดยในภาพนั้นเป็นปลากะมงตัวหนึ่งที่พยายามจะกระโดดขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อที่จะกินนกที่บินเข้าใกล้ผิวน้ำ

ปลากะมงเป็นปลาที่แพร่กระจายไปในมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย ตั้งแต่ฮาวาย, ญี่ปุ่น, ชายฝั่งแอฟริกาตะวันออก จนถึงออสเตรเลีย ในน่านน้ำไทยสามารถพบได้ทั้ง 2 ฟากฝั่งทะเล จัดเป็นปลาที่พบได้บ่อย

---

---

ถือเป็นปลาขนาดใหญ่ที่นิยมตกกันเป็นเกมกีฬา โดยถือเป็นปลาเกมที่เป็นปลาทะเล 1 ใน 3 ชนิดที่นิยมตกกัน

(1679)