บิชอง ฟริเซ่ สายพันธุ์น้องหมาที่นิยมเลี้ยงในยุโรป

Bichon Frise เป็นสายพันธุ์สุนัขที่มีต้นกำเนิดในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน สืบเชื้อสายมาจากสุนัขพันธุ์วอเตอร์สแปเนียลในสมัยก่อน ในประเทศอังกฤษถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Toy Dog

doxzilla

เป็นสุนัขขนาดเล็ก มีขนยาวปานกลาง ประมาณ 7-10 เซนติเมตร มีสีขาว ส่วนสูงประมาณ 25-30 เซนติเมตร น้ำหนัก 3-6 กิโลกรัม มีอายุระหว่าง 13-15 ปี

(620)