นกอินทรีย์จำนวนมากตายเพราะพิษจากตะกั่ว

ก่อนหน้าที่มีนกอินทรีหัวขาวจำนวนมากค่อยๆ ตายจากไป ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบนกอินทรีหัวขาวตัวหนึ่งที่มีร่างกายอ่อนแอ ผลจากการตรวจสอบพบว่าร่างกายของมันนั้นมีสารตะกั่วในปริมาณที่สูง ซึ่งสารตะกั่วเหล่านี้มาจากอุปกรณ์การประมงที่ซ่อนอยู่ในอาหารที่พวกมันกินเข้าไป

  

(650)