นกกีวี สุดยอดคุณแม่นักอุ้มท้อง

นกกีวีเป็นนกออกหากินเวลากลางคืน มีถิ่นกำเนิดในธรรมชาติอยู่ในนิวซีแลนด์เท่านั้น ขนาดลำตัวของนกกีวีจะอยู่ประมาณขนาดของไก่บ้าน แต่นกกีวีเป็นนกที่ออกไข่ได้ฟองใหญ่ที่สุดในบรรดานกทั้งหมดเมื่อกับขนาดลำตัว

แม่นกสามารถวางไข่ได้ครั้งล่ะ 1 ฟอง ไข่ของมันอาจมีน้ำหนัก 1 ใน 4 ของน้ำหนักร่างกาย โดยพื้นที่ในท้องเกือบทั้งหมดของแม่นกจะกลายเป็นที่อยู่ของไข่

ในช่วงใกล้วางไข่แม่นกแทบจะไม่สามารถกินอาการหรือขยับไปมาได้ และเมื่อไข่ออกมาต้องใช้เวลาฟักต่อนานถึง 3 เดือน โดยตัวผู้ทำหน้าที่ฟักไข่

เมื่อใดที่นกกีวีหาคู่ได้แล้ว จะอยู่ด้วยกัน 2 ตัวไปตลอดชีวิต ในฤดูผสมพันธุ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน-มีนาคม นกกีวีจะออกไข่ได้ฤดูละ 1 ฟอง ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้จำนวนนกกีวีเพิ่มขึ้นช้า ขณะที่อายุขัยโดยเฉลี่ยของนกกีวีอยู่ที่ 30 ปี นั่นหมายความว่า นกตัวเมียตลอดทั้งชีวิตจะสามารถมีลูกได้ทั้งหมด 30 ตัว

  

(3492)