นกกินปลีอกเหลือง (Olive-backed sunbird) : นกตัวเล็กสีสันสวยงามแห่งผืนป่า

ทั่วโลกมีสายพันะุ์นกกินปลีอกเหลืองถึง 25 ชนิดย่อย ในประเทศไทยพบเพียง 1 ชนิดย่อยเท่านั้น นกกินปลีอกเหลืองพบครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์  และพบตั้งแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงประเทศออสเตรเลีย

ลักษณะเป็นนกที่มีขนาดเล็กเพียง 11 เซนติเมตร ลำตัวด้านบนเป็นสีเขียวหรือน้ำตาล สีที่อกเป็นสีเหลืองถึงส้ม ตัวผู้จะมีแถบสีน้ำเงินถึงดำพาดตรงกลางที่ลำคอให้เห็นชัดเจน

เป็นนกที่ชอบเกาะตามต้นไม้กิ่งไม้ที่มีดอก แล้วจะใช้ปากที่โค้งยาวสอดเข้าไปดูดกินน้ำหวาน มีแมลงและหนอนบางชนิดเป็นอาหารด้วยเช่นกัน

  doxzilla  

(726)