ทุ่งดอก Rapeseed ในประเทศอังกฤษ

Rapeseed เป็นสายพันธุ์พืชในวงศ์ผักกาด เช่น เดียวกับมัสตาร์ด นอกจากดอกที่สวยงามของมันแล้วส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์คือเมล็ด สามารถไปสกัดเป็นน้ำมันที่เรียกว่า Canola Oil ซึ่งเป็นน้ำมันที่เก่าแก่และมีประโยชน์อันดับต้นๆของโลก

เรปสีด เป็นพืชผลิตน้ำมันได้อันดับ 3 ของโลก รองจาก น้ำมันปาล์ม และน้ำมันถั่วเหลือง สำหรับประเทศอังกฤษถือเป็นพื้นที่ผลิตเรปสีดที่มากเป็นอันดับ  8 ของโลก อันดับหนึ่ง คือ ประเทศแคนาดา ตามด้วย ประเทศจีน อินเดีย ฝรั่งเศส ตามลำดับ

ต้นเรปสีดโตเต็มที่มีความสูง 100 เซนติเมตร เมื่อดอกเรปสีดบานพร้อมกัน ก็จะกลายเป็นทุ่งที่ถูกปูพรมได้สีเหลืองจนบางพื้นที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และนักท่องเที่ยวต่างเฝ้าคอยช่วงที่ดอกเรปสีดบาน

  

(2692)