ท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ของนก plumed birds of paradise ที่มีไว้อวดสาวๆ

Parotia หรือรู้จักกันในชื่อ Plumed bird of paradise  เป็นวงศ์นกปักษาสวรรค์ที่สามารถพบได้เฉพาะเกาะนิวกินี นกตัวผู้จะมีขนบริเวณคอจะเป็นสีรุ้งสวยงาม ส่วนตัวเมียจะมีสีน้ำตาล

Parotia มีอยู่ด้วยกัน 6 สายพันธุ์ได้แก่
Western parotia มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Parotia sefilata
Queen Carola’s parotia มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Parotia carolae
Bronze parotia มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Parotia berlepschi
Lawes’s parotia มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Parotia lawesii
Eastern parotia มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Parotia helenae
Wahnes’s parotia มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Parotia wahnesi

ในการเกี้ยวพาราสีของพวกมันถือเป็นจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นกตัวผู้จะเต้นไปมา โยกย้ายทั้งหัว และตัว อวดโฉมแผงที่อยู่บริเวณคอ เพื่อทำให้นกตัวเมียพอใจ

  

นกปักษาสวรรค์ไม่ได้เป็นนกที่อยู่รวมกันเป็นฝูง หากแต่มักจะอยู่ตามลำพังตัวเดียว แต่ตัวผู้ทุกชนิดจะสนใจแต่เรื่องหาคู่ โดยจะเกี้ยวพาราสีตัวเมียเสมอ ๆ ตัวผู้จะมีพฤติกรรมผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวเดิมตลอดช่วงของการเกี้ยวพาราสี หรือจะผสมพันธุ์ฺกับตัวเมียหลายตัว หรืออาจจะเป็นตัวเมียตัวเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกในช่วงเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์

ขณะที่ตัวเมียจะไม่มีปัญหา เนื่องจากตัวเมียจะเป็นฝ่ายที่เลือกตัวผู้จากลีลาการเต้นเกี้ยวพาราสี โดยจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันเพื่อมองเฟ้นหาตัวผู้ที่เหมาะสม

(3376)