ทุ่งดอกลูพินภายในอุทยานแห่งชาติเมาท์คุก

อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (Mount Cook National Park) ตั้งอยู่บริเวณเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 700 ตามรางกิโลเมตร และกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ มีธารน้ำแข็งปกคลุมอยู่ โดยมียอดเขาคุกเป็นจุดที่สูงที่สุดมีความสูงถึง 3,753 เมตร

เมาท์คุกถือภูเขาที่สูงที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ภายในอุทยานมีพืชกว่า 400 ชนิด โดยเฉพาะต้นลูพินที่มีดอกหลากหลายสีขึ้นเรียงรายกันอยู่ รวมไปถึงสัตว์อีกหลายชนิด

ลูพินเป็นพืชดอกที่อยู่ในสกุลลูพินนัส (Lupinus) ในวงศ์ถั่วที่มีด้วยกันทั้งหมดราว 200 ถึง 600 สปีชีส์ ส่วนใหญ่เป็นพืชยืนต้นสูงราว 0.3 ถึง 1.5 เมตร แต่บางชนิตก็เป็นพืชปีเดียว

ลูพินเป็นทั้งดอกไม้ป่าและไม้บ้าน โครงสร้างของพุ่มและดอกมีลักษณะเด่นเหมาะแก่การปลูกตกแต่งสวน สีก็มีแทบทุกสีที่รวมทั้งเหลือง ชมพู แดง ม่วงน้ำเงิน ม่วงแดง และขาว

---

---


ทุ่งดอกลูปินในนิวซีแลนด์

(2814)