ทุเรียนสีแดง พื้นเมืองในรัฐซาบาห์

ทุเรียนสีแดงมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Durio graveolens มีชื่อเรียกอื่น ๆ แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น เช่น Durian Sabah, Durian Tabelak, Durian Burung, Durian Kuning เป็นสายพันธุ์ทุเรียนที่พบได้ในภาคตะวันออกของเกาะบอร์เนีย รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย

ลักษณะของทุเรียนสายพันธุ์นี้คือเปลือกจะมีสีเหลืองส้ม มีหนามรูปพีระมิดยาว 1 เซนติมเมตร เนื้อทุเรียนจะมีสีแดงเข้ม มีกลิ่นหอมคล้ายอัลมอนด์คั่ว

ผลที่สุกเปลือกจะเปิดออกขณะยังอยู่บนต้นมีเนื้อสีแดงเข้ม แต่หากตกจากต้นขณะที่เปลือกยังไม่เปิดออกเนื้อจะมีเนื้อสีเหลืองเข้ม พบได้ในภาคตะวันออกของเกาะบอร์เนีย รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย

  

(Photo : Lindsay Gasik , Weird Explorer)

(2069)