ทีมนักโบราณคดีพบสิ่งของเครื่องใช้ยุคโบราณในพื้นที่นอร์เวย์

เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง หิมะเริ่มละลาย ทีมนัำสำรวจจำนวนมากได้เดินทางไปยังพื้นที่ Oppland  ประเทศนอร์เวย์  เพื่อที่จะค้นหาหลักฐานทางโบราณคดี พวกเขาได้พบกับ สิ่งประดิษฐ์จำนวนมากบางชิ้นมีอายุตั้งแต่ยุคสัมฤทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นลูกศร เสือผ้า รองเท้า เสื้อคลุมยาว จารึก สกี

นักโบราณคดีเผยว่าพื้นที่แห่งนี้อาจเป็นตู้น้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เก็บรักษาสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้ไว้ให้คงสภาพสมบูรณ์อยู่ สิ่งของส่วนใหญ่อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 8 ถึง 10 โดยรวมแล้วประกอบด้วยชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่กว่า 2,000 ชิ้น

ยุคสัมฤทธิ์ หรือเดิมสะกดว่า สำริด คือยุคที่มนุษย์อาศัยอยู่เป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น ดำรงชีวิตด้วยการเพาะปลูก ปลูกข้าว มีการเลี้ยงสัตว์ ชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีขึ้นกว่ายุคหิน รู้จักการทำสำริดเป็นเครื่องประดับ ยุคสำริดสิ้นสุดลงในช่วง 1206-1150 ปีก่อนคริสตกาล

  doxzilla  

ที่มา nationalgeographic

(465)