ทำไมปลาที่ถูกแล่แล้วยังสามารถดิ้นได้อยู่

กลายเป็นภาพที่ถูกส่งต่อในโลกออนไลน์อย่างแพร่หลายสำหรับภาพของ ชิ้นส่วนของปลาที่ถูกแล่เรียบร้อยแล้วสามารถดิ้นได้ เหมือนยังมีชีวิตอยู่

ทางด้านผู้เชี่ยวชาญเผยว่าปลาที่ถูกตัดหัวและแล่เนื้อบางส่วนออกไปแล้วแต่ยังสามารถขยับได้ เป็นเพราะเซลล์ในกล้ามเนื้อของปลายังไม่ตายจึงทำให้เกิดการกระตุกของกล้ามเนื้อ

  

นอกจากนี้หากเนื้อปลาสัมผัสกับสารบางอย่างในเกลือ ซีอิ้ว สารเหล่านี้จะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อของปลาที่ถูกแล่แล้วให้ขยับได้เช่นกัน

(13013)