ทะเลเดดซี (Dead Sea)

ทะเลเดดซี (Dead Sea) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงมาก อยู่ตรงเขตแดนประเทศจอร์แดนและอิสราเอลระดับน้ำอยู่ต่ำที่สุด โดยในช่วง 40 ปีที่ผ่านมานั้น น้ำในทะเลสาบแห่งนี้หายไปกว่า 80 ฟุต ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้จะหายไปในอีก 50 ปี

 

ทะเลเดดซีอยู่ระหว่างเทือกเขายูเดียที่ด้านเหนือ และที่ราบสูงทรานสจอร์แดนที่ด้านตะวันออก มีความยาว 76 กิโลเมตร กว้างถึง 18 กิโลเมตร มีจุดที่ลึกที่สุดคือ 400 เมตร และอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 417.5 เมตร

พื้นที่ของทะเลสาบนั้นอยู่ในเขตทะเลทราย น้ำเค็ม ฝนตกก็น้อย และไม่สม่ำเสมอ ปีหนึ่งราว 65 มิลลิเมตร

 

<------------->

<------------->

 

นักท่องเที่ยวสามารถลอยตัวในทะเลเดดซีเนื่องจากความเข้มข้นของเกลือสูง และน้ำมีความเค็มมากขนาดนี้ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่จึงเรียกทะเลสาบนี้ว่าทะเลสาบเดดซี มีความหมายว่าทะเลสาบมรณะ

(1810)