ทะเลสาบอูร์เมีย ทะเลสาบสีเลือดใน ประเทศอิหร่าน

น้ำในทะเลสาบอูร์เมียแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนสีได้ไปตามฤดูกาล นักวิทยาศาสตร์เผยว่าเกิดจากการตกตะกอน และสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ความเค็มของน้ำเปลี่ยนไปทำให้จุลินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทะเลสาบอูร์เมีย เป็นทะเลสาบน้ำเค็มตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่าน เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง และเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก

ทะเลสาบอูร์เมียมีขนาด 5,000 ตารางกิโลเมตร เคยมีความลึก 6 เมตรโดยเฉลี่ย ปัจจุบันนี้ทะเลสาบแห่งนี้น้ำลดลงไปมากเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ว รวมไปถึงการสร้างเขื่อน

  

(3151)