5 ถ้ำที่มีภาพวาดยุคโบราณที่น่าสนใจที่สุดในโลก

Lascaux Cave หรือ grotte de Lascaux ในภาษาฝรั่งเศส ตั้งอยู่บริเวณหุบเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ภายในถ้ำมีภาพวาดยุดหิน มีอายุตั้งแต่ 15,000 ก่อนคริสต์ศักราช มีภาพวาดรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่นภาพฝูงกวาง ภาพกระทิงดำขนาดใหญ่ และภาพวาดต่าง ๆ อีกประมาณ 2,000 ภาพ เดิมถ้ำแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 1,200 ต่อวัน แต่ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลต่อภาพในถ้ำเกิดความเสียหาย จนในปี 1963 ถ้ำก็ได้ปิดลง เพื่อไม่ให้ภาพเกิดความเสียหายมากไป 


Chauvet Cave  ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส พบวันที่ 18 ธันวาคม 1994 ถือเป็นงานศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญชิ้นหนึ่ง คาดว่ามีอายุเก่าแก่ราว 30,000-32,000 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีการขุดพบซากฟอสซิลของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วอีกด้วย  


Font de Gaume Cave  ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ค้นพบครั้งแรกเมื่อ 12 กันยายน 1901 ภายในถ้ำมีภาพวาดอยู่กว่า 200 ภาพ คาดว่าถ้ำแห่งนี้มีมนุษย์อาศัยอยู่เมื่อ 25,000 ปีมาแล้ว ภาพที่เห็นได้ชัดเป็นภาพวัวกระทิง 80 ภาพ ม้า 40 ภาพ แมมมอธ 20 ภาพ 

---

---


Cosquer Cave  ตั้งอยู่ในเมืองมาร์แซย์ ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันปากถ้ำจมอยู่ใต้ทะเลลึกลงไปกว่า 37 เมตร อันเนื่องมาจากระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลก มันถูกพบครั้งแรกในปี 1985 โดยนักดำน้ำ Henri Cosquer ถ้ำแห่งนี้มีภาพวาดที่น่าสนใจอยู่หลายภาพ มีภาพมือที่ระบุว่าวาดขึ้นราว 27,000 ปีมาแล้ว ภาพสัตว์ต่างๆ ที่มีอายุราว 19,000 ปี อย่างเช่น ภาพกระทิง ม้า แมวน้ำ 


Altamira Cave  เป็นถ้ำแห่งหนึ่งในประเทศสเปน มีชื่อเสียงและความสำคัญเนื่องจากปรากฏภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่ภายใน ถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญในปี 1869 โดย Marcelino Sanz de Sautuola นักโบราณคดีสมัครเล่น ภาพที่อยู่ถายในถ้ำนั้นแต่ละภาพมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงความเป็นจริง ถือเป็นภาพที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมในยุคนั้นได้ดีที่สุด คาดว่าอยู่ในช่วงปี 16,000-14,000 ปีที่ผ่านมา 

(4283)