Scolopendra cataracta ตะขาบที่สามารถว่ายน้ำได้สายพันธุ์แรกของโลก

งานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร ZooKeys พบตะขาบสะเทินน้ำสะเทินบกสายพันธุ์แรกของโลก ถูกตั้งชื่อว่า Scolopendra cataracta เป็นตะขาบที่กระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทย ลาว และเวียดนาม

Scolopendra cataracta ถูกพบครั้งแรกโดย George Beccaloni จาก Natural History Museum กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ขณะที่เขาเดินทางมาฮันนีมูนที่ประเทศไทยเมื่อปี 2001 จากการตรวจสอบโดย Dr.Gregory Edgecombe และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทย Dr. Warut Siriwut พบว่าลักษณะของมันไม่ตรงกับสายพันธุ์ที่มีอยู่ จึงถูกจัดให้เป็นตะขาบสายพันธุ์ใหม่

ลักษณะตัวโตเต็มที่มีขนาดความยาวประมาณ 8 นิ้ว สามารถว่ายน้ำได้เหมือนปลาไหล เป็นสัตว์กินเนื้อ ที่มีพิษ แต่พิษไม่ร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อชีวิตคน

  doxzilla  

(4825)